Online jazyky
Registrovat se
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Domovská stránka  → Struktura zkoušek
Evropa2

Londýnské zkoušky CITY&GUILDS - struktura

Struktura zkoušek

logo City & Guilds

STRUKTURA ZKOUŠEK IESOL a ISESOL

Zkoušky IESOL a ISESOL testují všeobecné jazykové dovednosti a kladou důraz na komunikativní využití jazyka. Gramatické znalosti jsou testovány v kontextu ostatních dovedností, nikoliv samostatně. Ústní (ISESOL) a písemná zkouška (IESOL) jsou na sobě nezávislé, lze je tedy skládat odděleně a na různých úrovních.

Úrovně zkoušek a jejich hodnota dle EU

City & Guilds London

Evropský referenční rámec

PRELIMINARY

A1

ACCESS

A2

ACHIEVER

B1

COMMUNICATOR

B2

EXPERT

C1

MASTERY

C2Z jakých částí se skládá písemná zkouška

Celková délka písemné zkoušky je 2 až 3 hodiny dle úrovně.

Části zkoušky

Počet úloh(podle úrovně)

Délka

Typové úlohy

Poslech s porozuměním

4 – 5 úloh

20 min

 • Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu.

 • Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď.

 • Rozeznání tématu, účelu a kontextu více vyslechnutých rozhovorů.

 • Výběr specifických informací s vypracováním zadané úlohy na základě vyslechnutého textu.

 • Rozeznání jednotlivých témat, názorů a myšlenek vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků.

Čtení s porozuměním

4 – 5 úloh

1h 40min

(úroveň A1,A2)

2h 10min

(úroveň B1, B2)

2h 40min

(úroveň C1, C2)

 • Znalost struktury krátkých autentických textů (doplnění chybějících slov, frází či vět).

 • Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých autentických textů.

 • Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze úrovně C1, C2)

 • Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.

 • Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.

Psaní

2 – 4 úlohy

V rámci sekce Čtení s porozuměním.

 • Vyplnění formuláře (pouze úrovně A1, A2).

 • Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).

 • Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce, atd.).

 • Slohová práce na zadané téma (vyprávění, popis, úvaha, atd.)


Z jakých částí se skládá ústní zkouška

Celková délka zkoušky je 5 – 15 min podle úrovně.

Části zkoušky

Délka (dle úrovně)

Testovaná dovednost

Popis úlohy

Část 1

1 – 3 min

Sdělení osobních informací a názorů.

Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího (minimálně 5 dotazů).

Část 2

1 – 3 min

Schopnost komunikace v každodenních situacích.

Kandidát a zkoušející vzájemně reagují v zadaných reálných situacích.

Část 3

1min 30s – 4 min

Výměna rozdílných informací a názorů s cílem společně splnit zadaný úkol.

A1, A2 – kandidát a zkoušející porovnávají rozdílné obrázky. Na vyšších úrovních probíhá diskuze mezi kandidátem a zkoušejícím na základě vstupních informací ve formě tabulek či textu.

Část 4

1min 30s – 5 min

Monolog na zadané téma.

Kandidát přednese monolog na zadané téma a na závěr proběhne krátká diskuze se zkoušejícím.


ONLINE jazyky - angličtina online

Metodu ONLINE výuky angličtiny pro samouky vyvinula mezinárodně akreditovaná jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM. Revolučním způsobem mění studijní možnosti všem, kteří nemají na tradiční prezenční jazykové kurzy čas. ONLINE jazyky jsou také ideálním řešení pro výuku angličtiny ve firmách a jako příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám. Studium angličtiny s ONLINE jazyky provází studenty česky, pokrývá výklady gramatiky a zároveň nabízí množství interaktivních cvičení.
 
Užijte si plnohodnotnou výuku angličtiny online pod vedením rodilého Brita a české lektorky již od 299 Kč měsíčně. Učte se angličtinu online kdykoliv a kdekoliv!

Kurzy angličtiny

Vyberte si Váš kurz angličtiny a získejte doživotní licenci na Vaše studium angličtiny online. Naučte se anglicky.
 
 
Kontakty
ONLINE jazyky
angličtina online pro samouky, s. r. o.


Zlatý Anděl
Nádražní 344/23
150 00 Praha

Bc. Adéla Tomešová

  info@onlinejazyky.cz
  Support: PO - ČT 9:00 - 17:00
495 077 235, 723 170 170


Korespondenční adresa:

Piletická 486/19
503 11 Hradec Králové

Platební metody:
Projekt vznikl za podpory:
ESF
EU
Ministerstvo
Logo
ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s. r. o. pro Vás v současné době realizuje unikátní projekt hrazený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vznikající na doméně ONLINE jazyky.
Profesní e-learningové jazykové centrum, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.10/02.0031
Profesní e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0036
Projekt realizovali:
Evropské vzdělávací centrum
Cambridge
Evropa 2
Etnetera
Webdesign a redakční systém ANIMATO
Mooving pictures