Online jazyky
Registrovat se
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Evropa2

Obecné informace k londýnským zkouškám City & Guilds

City&Guilds London

City&Guilds je britskou neziskovou vzdělávací organizací, která vznikla na základě králové charty a patří mezi jednu z největších a nejvýznamnějších institucí zabývajících se poskytováním certifikací v oblasti odborného vzdělávání ve Velké Británii. Zde působí již více než 160 let a v britském vzdělávacím systému hraje zásadní roli, neboť organizuje přes 50% britských národních odborných vzdělávacích programů. Každý rok poskytne více než 1.5 miliónu certifikátů. Mezinárodně funguje prostřednictvím svých 9000 akreditovaných center.

Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka IESOL, ISESOL, EBC a SETB byly vytvořeny v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Jsou akreditované Úřadem pro kvalifikace a kurikula Velké Británie a jako takové jsou součástí národního vzdělávacího rámce Velké Británie. V České republice jsou akreditované MŠMT jako certifikáty dokládající znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy. Zkoušky jsou také uznáváni univerzitami a vysokými školami, mnohými zaměstnavateli, atd. Od roku 2008 jsou zkoušky ISESOL B2 a C1 uznány britskými úřady jako doklad jazykové kompetence při žádosti o práci.

Komu jsou zkoušky určeny?

Jsou vhodné pro zaměstnance institucí státní správy ČR. Jsou také určené studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách, vysokoškolským studentům i studentům vyšších ročníků základních škol. Dále jsou vhodné pro každého, kdo chce či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka a zajistit si tak přístup k lepším pracovním příležitostem jak u českých, tak i u mezinárodních společností. Jejich platnost je celoživotní.

Hodnocení zkoušek

Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City&Guilds v Londýně a provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za administrativní a organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna mezinárodní integrita, objektivita a kvalita testovaní.

Výsledky a certifikáty

Minimální procentuální hranice pro úspěšné složení zkoušky je 55% („Pass“). Aby kandidát získal kladný výsledek, musí dosáhnout této hranice ve v±šech částech zkoušek IESOL a výsledek „Pass“ ve všech částech zkoušky ISESOL. Pokud dosáhne 70% ve všech částech zkoušky, získá výsledek „First Class Pass“ („Uspěl s vyznamenáním“). Neúspěšní kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblastech mají nedostatky. Podrobné výsledky má centrum k dispozici do 4 – 6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů od konání zkoušky.

ONLINE jazyky - angličtina online

Metodu ONLINE výuky angličtiny pro samouky vyvinula mezinárodně akreditovaná jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM. Revolučním způsobem mění studijní možnosti všem, kteří nemají na tradiční prezenční jazykové kurzy čas. ONLINE jazyky jsou také ideálním řešení pro výuku angličtiny ve firmách a jako příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám. Studium angličtiny s ONLINE jazyky provází studenty česky, pokrývá výklady gramatiky a zároveň nabízí množství interaktivních cvičení.
 
Užijte si plnohodnotnou výuku angličtiny online pod vedením rodilého Brita a české lektorky již od 299 Kč měsíčně. Učte se angličtinu online kdykoliv a kdekoliv!

Kurzy angličtiny

Vyberte si Váš kurz angličtiny a získejte doživotní licenci na Vaše studium angličtiny online. Naučte se anglicky.
 
 
Kontakty
ONLINE jazyky
angličtina online pro samouky, s. r. o.


Zlatý Anděl
Nádražní 344/23
150 00 Praha

Bc. Adéla Tomešová

  info@onlinejazyky.cz
  Support: PO - ČT 9:00 - 17:00
495 077 235, 723 170 170


Korespondenční adresa:

Piletická 486/19
503 11 Hradec Králové

Platební metody:
Projekt vznikl za podpory:
ESF
EU
Ministerstvo
Logo
ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s. r. o. pro Vás v současné době realizuje unikátní projekt hrazený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vznikající na doméně ONLINE jazyky.
Profesní e-learningové jazykové centrum, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.10/02.0031
Profesní e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0036
Projekt realizovali:
Evropské vzdělávací centrum
Cambridge
Evropa 2
Etnetera
Webdesign a redakční systém ANIMATO
Mooving pictures